FAQs - ► Điều kiện tham gia

  • Là công dân Việt Nam từ 1 tháng đến 15 tuổi
  • Bố hoặc mẹ có tham gia với Dai-ichi hợp đồng > 35 triệu
  • Với người nước ngoài có hợp đồng lao động, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.