FAQs - ► Điều kiện tham gia

  • Là công dân Việt Nam từ 1 tháng đến 60 tuổi
  • Với người nước ngoài có hợp đồng lao động, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.