FAQs - ► Quyền lợi bảo hiểm

Ưu điểm

  • Chi trả 100% chi phí khám – chữa bệnh tại các bệnh viện trên toàn quốc
  • Không giới hạn quyền lợi chi trả theo ngày
  • Bảo vệ các bé rất sớm, từ 1 tháng tuổi
  • Quyền lợi của bé không bị giới hạn theo độ tuổi
  • Bảo lãnh chi phí điều trị tại các bệnh viện quốc tế như Vinmec, Hồng Ngọc, Việt Pháp….
  • Quyền lợi y tế vượt trội so với các sản phẩm trên thị trường

Quyền lợi y tế: