FAQs - 1. Khi nào thì nên tham gia bảo hiểm ?

► Nên tham gia càng sớm càng tốt.
► Tham gia sớm mức phí bảo hiểm sẽ thấp hơn, và cơ hội được duyệt hồ sơ cao hơn.
► Tham gia muộn mức phí sẽ cao hơn, và còn không được duyệt hồ sơ nếu sức khỏe suy giảm.