FAQs - 2. Tham gia cho bố mẹ hay con trước ?

► Nên tham gia cho bố mẹ trước vì Các bé phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập của bố me.
► Bố mẹ sẽ yên tâm hơn cho tương lai của con trong mọi trường hợp
► Khi có điều kiện, mỗi người trong gia đình nên có 1 hợp đồng bảo hiểm riêng biệt để được bảo vệ tốt nhất.