FAQs - 3. Nên tham gia bao nhiêu tiền ?

► Nên dành ra 10-15% thu nhập mỗi tháng để tham gia bảo hiểm nhân thọ
► Phần thu nhập còn lại dùng cho các kế hoạch chi tiêu, tiêu dùng ngắn hạn
► Phần tiền dành cho bảo hiểm nhân thọ là kế hoạch tiết kiệm dài hạn, phòng ngừa những khi ốm đau, bệnh tật, giúp bạn có quỹ hưu trí khi về già.