FAQs - 4. Thủ tục chi trả và thời gian chi trả thế nào?

► Bạn chỉ cần cung cấp hồ sơ khi ra viện. Nhân viên của Dai-ichi sẽ nhận tận nơi và hoàn thành thủ tục cho bạn.
► Với các bệnh viện quốc tế, Dai-ichi sẽ trực tiếp chi trả chi phí nội trú cho bệnh viện.
► Thời gian thẩm định từ 3 – 7 ngày không kể ngày nghỉ