FAQs - 5. Mình có mất phí tư vấn không ?

► Bạn hoàn toàn không mất khoản phí gì khi tìm hiểu các sản phẩm của Dai-ichi
► Không phí tư vấn,không phí hồ sơ, Không phí trung gian.
► Bạn được lựa chọn các quyền lợi mà mình tham gia