FAQs - ► Lựa chọn gói bảo hiểm

1/ Gói cơ bản: tặng thẻ 1 năm Ngoại Trú Phổ Thông tại các viện quốc tế + 1 triệu Tiền mặt

► Mức tiết kiệm 24 triệu/ năm (~ 2 triệu/ tháng)   bao gồm:

 • Bảo hiểm CSSK: Nội Trú Phổ ThôngNgoại Trú Phổ Thông cho cả gia đình
 • Thẻ bảo lãnh viện phí tại các bệnh viên liên kết với Dai-ichi: Vinmec, Hồng Ngọc, Việt Pháp…
 • Bảo vệ trụ cột tài chính bằng mệnh giá sinh mạng cao.
 • Quyền lợi bảo vệ ngay cả khi ngưng đóng phí
 • Bảo hiểm tử vong, thương tật vĩnh viễn
 • Linh hoạt đóng phí. Có thể thay đổi số tiền tiết kiệm hàng năm

2/ Gói nâng cao: tặng thẻ 1 năm Ngoại Trú Phổ Thông tại các viện quốc tế + 2 triệu Tiền mặt

► Mức tiết kiệm 36 triệu/ năm bao gồm:

 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: Nội Trú Cao Cấp Ngoại Trú Phổ Thông cho cả gia đình
 • Thẻ bảo lãnh viện phí tại các bệnh viên liên kết với Dai►ichi: Vinmec, Hồng Ngọc, Việt Pháp…
 • Bảo vệ trụ cột tài chính bằng mệnh giá sinh mạng cao.
 • Quyền lợi bảo vệ ngay cả khi ngưng đóng phí
 • Bảo hiểm tử vong, thương tật vĩnh viễn
 • Linh hoạt đóng phí. Có thể thay đổi số tiền tiết kiệm hàng năm

3/ Gói Cao Cấp: tặng 10 triệu Tiền mặt

► Mức tiết kiệm 50 triệu/ năm bao gồm:

 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: Nội Trú Cao CấpNgoại Trú Cao Cấp cho cả gia đình
 • Thẻ bảo lãnh viện phí tại các bệnh viên liên kết với Dai►ichi: Vinmec, Hồng Ngọc, Việt Pháp…
 • Bảo vệ trụ cột tài chính bằng mệnh giá sinh mạng cao.
 • Quyền lợi bảo vệ ngay cả khi ngưng đóng phí
 • Bảo hiểm tử vong, thương tật vĩnh viễn
 • Linh hoạt đóng phí. Có thể thay đổi số tiền tiết kiệm hàng năm

Với Dai-ichi Life sự linh hoạt và chủ động là những gì chúng tôi hướng đến. Khách hàng có thể chủ động lựa chọn thay đổi quyền lợi cho các gói sản phẩm mình muốn thông qua sự tư vấn của đội ngũ tư vấn viên trung thực và giàu kinh nghiệm

Bạn có thể liên hệ ngay để nhận tư vấn qua 3 cách sau :