FAQs - ► Lựa chọn gói bảo hiểm

1/ Gói cơ bản: tặng thẻ 1 năm Nội Trú Phổ Thông tại các viện quốc tế

► Mức tiết kiệm 18 triệu/ năm (~ 1,5 triệu/ tháng)  bao gồm:

 • Bảo hiểm sức khỏe: Nội Trú Phổ ThôngNgoại Trú Phổ Thông
 • Thẻ bảo lãnh viện phí tại các bệnh viên liên kết với Dai-ichi: Vinmec, Hồng Ngọc, Việt Pháp…
 • Quyền lợi bảo vệ ngay cả khi ngưng đóng phí
 • Bảo hiểm tử vong, thương tật vĩnh viễn
 • Linh hoạt đóng phí. Có thể thay đổi số tiền tiết kiệm hàng năm

2/ Gói nâng cao: tặng thẻ 1 năm Nội Trú Đặc Biệt tại các viện quốc tế + 1 triệu Tiền mặt

► Mức tiết kiệm 24 triệu/ năm (~ 2 triệu/ tháng)   bao gồm:

 • Bảo hiểm CSSK: Nội Trú Đặc BiệtNgoại Trú Đặc Biệt
 • Thẻ bảo lãnh viện phí tại các bệnh viên liên kết với Dai-ichi: Vinmec, Hồng Ngọc, Việt Pháp…
 • Quyền lợi bảo vệ ngay cả khi ngưng đóng phí
 • Bảo hiểm tử vong, thương tật vĩnh viễn
 • Linh hoạt đóng phí. Có thể thay đổi số tiền tiết kiệm hàng năm

3/ Gói Cao Cấp: tặng thẻ 1 năm Nội Trú Cao Cấp tại các viện quốc tế + 2 triệu Tiền mặt

► Mức tiết kiệm 36 triệu/ năm (~ 3 triệu/ tháng)  bao gồm:

 • Bảo hiểm CSSK: Nội Trú Cao CấpNgoại Trú Cao Cấp
 • Thẻ bảo lãnh viện phí tại các bệnh viên liên kết với Dai-ichi: Vinmec, Hồng Ngọc, Việt Pháp…
 • Quyền lợi bảo vệ ngay cả khi ngưng đóng phí
 • Bảo hiểm tử vong, thương tật vĩnh viễn
 • Linh hoạt đóng phí. Có thể thay đổi số tiền tiết kiệm hàng năm

Bạn có thể liên hệ ngay để nhận tư vấn qua 3 cách sau :