Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng tại Lào Cai và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn